måndag 15 februari 2016

Årsmöte på Svepnäs

Många intresserade trädgårdsvänner samlades när Trädgårdsföreningens årsmöte gick av stapeln på Svepnäs gård. Vi hade ett mycket uppskattat besök av Satu Bergsten som med stort engagemang berättade om arbetet med olika planteringsprojekt i Sala kommun. Spännande att få ta del av tankar, problem, kostnader och slutresultat för några av projekten. Vi fick bland annat lära oss var Fredstorget och Lodjuret ligger. Vi är också glada över att Satu lovade göra en parkvandring med oss på en av våra kommande mingelkvällar. Vi meddelar här på hemsidan när och var.
Efter kaffepausen tog Sture Johansson ordförandeklubban och ledde årsmötet som följdes av ett konstituerande styrelsemöte.
Ny i Trädgårdsföreningens styrelse är Inger Lindblom som vi hälsar välkommen.

Nästa mingelträff - Frömingel del 2

På tisdag den 1 mars kl. 18.00 ses vi på Svepnäs igen. På programmet står fördelning av beställda fröer och en liten bokmässa som vi själva bygger upp. Ta med trädgårdsböcker och ev. överblivna fröer. Vi tillverkar också planteringskrukor. Medtag kaffekorg.

Välkommen!


onsdag 10 februari 2016

Dags för årsmöte i Trädgårdsföreningen

Frömingel

Första tisdagen i februari drog Trädgårdsföreningens säsong igång. Några trädgårdsvänner med vårkänslor samlades för att samordna fröinköp. Lite trevande, eftersom det var första försöket, pratade vi fröer och enades om några inköp. Nu ser vi fram mot nästa fröträff i mars då vi tar med egna fröer och de inköpta för "byteshandel".

..... men först Årsmötet

På söndag den 14 februari kl. 14.00 samlas vi på Svepnäs för årsmötesförhandlingar. Vi ser fram mot mötets gäst Satu Bergsten från Parkförvaltningen på Sala Kommun. Hon visar bilder och berättar om träd och buskar i Salas Parker. Föreningen bjuder på kaffe.

Samling vid Mikaelsgården för samåkning kl. 13.45

Varmt Välkomna!